AG&P gjør en strategisk investering i Kanfer Shipping

Release time:2019-12-01 Views:381 Source:海讯社

AGnpPhoto.jpg

AG&P makes a strategic investment in Norway-based Kanfer Shipping to make LNG more accessible and commercially viable for downstream customers. Kanfer has captured the attention of the global LNG maritime infrastructure industry with its revolutionary Detachable Stern Vessel (left), that makes it easier, faster, and more efficient to break-bulk and transport LNG.

AG&P_logo.jpg

November 21, 2019 02:22 AM Eastern Standard Time

OSLO, Norway--Det ledende og globale selskapet for logistikk av flytende naturgass (LNG) Atlantic Gulf & Pacific (AG&P), har gjort en strategisk investering i Kanfer Shipping (Kanfer). Kanfer er en innovativ utvikler av sjøtransport, maritime break-bulk-løsninger, flytende lagringsfasiliteter samt bunkring av LNG, med base i Norge. Sammen vil Kanfer og AG&P gjøre LNG mer tilgjengelig og kommersielt levedyktig for kunder i nye og voksende naturgassmarkeder.

Kanfer har allerede gjort seg bemerket i den globale maritime industrien for LNG med sin patenterte, unike lekterdesign som gjør små skala distribusjon og lagring av LNG enklere, raskere og mer effektiv. Kanfers revolusjonerende småskala-løsning bruker den patenterte Detachable Stern Vessel (DSV) konstruksjonen for å lage en avansert versjon av den mer kjente Articulated Tug Barge (ATB). Kanfer transporterer LNG effektivt til og fra en flytende lagerenhet (FSU), flytende lager og regasifisering enhet (FSRU) eller landbaserte LNG-terminaler til dropp-punkter i elver, langs kysten, til øyer og lignende.

Kanfers DSV utmerker seg ved sin enkle navigering i elver og langs kysten, også i dårlige værforhold og i vanskelige havområder. Dette er en forbedring sammenlignet med tradisjonelle ATB-er. DSVs begrensede dybde gir muligheter for gasskunder i elver, øyer og kystnære områder til å minimere infrastruktur kostnaden. Disse fordelene muliggjør nye LNG-tjenester for mindre gasskunder, for større kraftverk eller kraftkrevende industrier hvor adkomsten er utfordrende.

”AG&Ps mål er å bringe LNG til nye markeder. Ett av de manglende leddene har vært muligheten til å frakte LNG i små skala på en rimelig måte. Kanfers design gjør disse nye markedene tilgjengelige og fyller et kritisk gap i leverandørkjeden for nye og voksende markeder. Vi er derfor glade for å få Kanfer Shipping inn i AG&Ps gruppe av selskaper. Under Stig Hagens innovative ledelse har Kanfer brakt nye og spennende løsninger til den maritime næringen, som gir et overbevisende alternativ til tradisjonelle, kapitalintensive LNG-anlegg på land”, sier Karthik Sathyamoorthy, President for LNG Terminals and Logistics hos AG&P.

”Vi har jobbet lenge og hardt i Kanfer for å finne den ideelle løsning på den virtuelle rørledningen for flytende naturgass som både har kommersielle og tekniske fordeler. Nå er vi svært fornøyd over å ha inngått samarbeid med AG&P, en ledende og global aktør innen LNG-løsninger og gasslogistikk. Sammen vil vi redusere kostnadene på infrastruktur gjennom Kanfers innovative løsninger samt å utvikle den ytterligere og forbedre tilgjengeligheten. Jeg er overbevist om at dette vil åpne mange og nye muligheter”, sier Stig Anders Hagen, administrerende direktør i Kanfer Shipping.

”Kanfer vil dra fordel av AG&Ps arv innen konstruksjon og infrastrukturbygging, deres tekniske erfaring og gjennomføringsevne for å betjene kunder globalt», la Hagen til.

«AG&P har anerkjent det raske og akselererende skiftet i markedet for LNG. For tre år siden investerte vi i Gas Entec, det ledende terminal-, bunkers- og drivstoffsystemteknologiselskapet for LNG. Nå har vi investert i Kanfer Shipping for å skape et unikt og overbevisende økosystem for utvikling av LNG - og gassleveringssystemer. Kanfers ekspertise kompletterer og utvider vår ekspertise for integrert tilnærming av LNG logistikk og vil gjøre det mulig for oss å nå nye kunder globalt», sa Jose P. Ibazeta, Direktør for AG&P.

Sammen vil AG&P, Kanfer og partnere tilby prosjekteiere og kunder en fullt integrert løsning som omfatter:

Salg av flytende naturgass;

Storskala-transport av flytende naturgass;

Storskala flytende lagring (FSU);

Småskala-frakt av flytende naturgass;

Småskala FSU;

Onshore logistikk og infrastruktur for å gi pålitelig tilbud til nedstrøms sentre og

En komplett løsning direkte til kunden.

Kanfer tilrettelegger allerede for komplette løsninger sammen med globale LNG-selskaper. Dette inkluderer prosjekter hvor de blant annet tilbyr en stor FSU og hvor ATBene skaper en virtuell rørledning til kraftstasjoner, industriparker og kraftkrevende industrier. Her er de også med på co-investeringer i landbasert infrastruktur. Det ble tidligere i år kjent at ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) Shipping & Logistics samarbeider med Kanfer om småskala LNG prosjekter. Senere har Japans INPEX CORPORATION også kommet med i dette samarbeidet. Kundene verdsetter Kanfer kostnadseffektive, fleksible og skalerbare løsning.Haixun Press focuses on institutional / media marketing solutions. We are a professional multilingual news media distribution platform, dedica ted to overseas media delivery and brand marketing layout, including TV me dia promotion, newspaper media publishing, online soft article publishing, overseas media publishing, NASDAQ + Reuters screen delivery, media invitation and interview, etc;
Home About Us Chinese Release Pricing Resources Contact Us

© Copyright 2006-2019 Shanghai Yihuan Culture Communication Co., Ltd.  

Home About Us Chinese Business Pricing Resources Contact Us

© Copyright 2006-2019 Shanghai Yihuan Culture Communication Co., Ltd.